Ara, més fàcil i més variat! Caixes separades OK!

Jaume Cantarer, 4

Tel./Fax 93 788 59 04 - 08221 Terrassa

http://www.sushishop.es