Restaurant Barcelona Diagonal Restaurant Barcelona Diagonal Restaurant Barcelona Diagonal
Ara, més fàcil i més variat! Caixes separades OK!