Ara, més fàcil i més variat! Caixes separades OK!

Avinguda Diagonal, 622

Tel./Fax 93 414 32 32 - 08021 Barcelona

http://www.sushishop.es